- kutyakozmetikus tanfolyam - kutyakozmetikus képzés - kutyamasszázs oktatás -kutyakozmetika
-- Bp. 1161 Csömöri út 114. -- 06-70/775-7673 -- szveti@szvetikutyakozmetika.hu --

Kutyakozmetikus oktatás XVI. kerület
Kutyakozmetikus tanfolyam XI. kerület
Kutyakozmetikus képzés VIII. kerület

Kutyakozmetikus felnőtt képzés

 
 
 
OKJ-s kutyakozmetikus felnőtt képzés
 
           
 
Országos Képzési Jegyzék azonosító száma:
OKJ 51 621 02 0010 31 03

A szakképesítés neve: Kutyakozmetikus.
 
A szakképesítéssel ellátható tevékenységek:
-
Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozások    (kutyakozmetikus) FEOR száma: 5319
- Egyéb kereskedelmi foglalkozás (kutyakozmetikusi    tevékenységhez szükséges eszközök,
   anyagok forgalmazása) FEOR száma: 5119

A tanfolyamon való részvétel feltételei:

- középfokú iskolai végzettség
- a szakképesítés jellegének megfelelő egészségügyi    alkalmasság orvosi igazolása
- zoonózisoktól való mentesség

  Az oktatás célja:
Olyan szintű elméleti és gyakorlati tudás elsajátítása, aminek alapján a szakképesítést megszerző képes vállalkozásban vagy alkalmazottként kutyakozmetikus tevékenység folytatására, továbbá a kutya ápolásával és tartásával kapcsolatos szakmai ismeretek átadására.
 
  A tanfolyam menete felépítése:
200 óra elméleti és 300 óra gyakorlati foglalkozások, aminek során a részt vevő többek között megtanulja és gyakorolja az általános kozmetikai feladatok ellátását, a kutyakozmetikusi technikákat, egészségügyi ellátást,
a mindennapi és az időszakos ápolást, gondozást, kiállításra való felkészítést, jártasságot szerez az eszközhasználattal kapcsolatos feladatok területén, megismerkedik a kutyakozmetika műhellyel és annak berendezésével kapcsolatos követelményekkel, ismereti szinten elsajátítja a kutyatartási módokat, a kutya testének felépítését és szervezetének működését, a kutyakozmetikusi tevékenység szempontjából lényeges fajták jellemzőit, viselkedési formáit, a kutya leggyakrabban előforduló betegségeinek tüneteit, a higiéniai, munkavédelmi, balesetvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával.
 
  Szóbeli vizsga: 
Sikeres modulzáró vizsgák után a szóbeli vizsgán az FVM által kiadott tételeket kell alkalmazni. A szóbeli vizsga 5 kérdéskörből áll:
- Kutyakozmetika, ami átfogó szakmai ismereteket    tartalmaz (kynologiai, ápolási, állategészségügyi és    állatvédelmi ismereteket)
- vállalkozási alapok
- állat és környezete
- tisztítás és fertőtlenítés
- munka-, tűz- és környezetvédelem

Szakmai vizsga részei:
A vizsgáztatásnál a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet szerint kell eljárni. A vizsga célja annak megállapítása, hogy a képzésben részt vevő személy elsajátította-e a
kutyakozmetikusi szakma alapvető elméleti és gyakorlati ismereteit, megszerezte-e a megfelelő jártasságot és képes-e a tanultak önálló gyakorlati alkalmazására.

    
  Gyakorlati vizsga:
- A szalonban használatos anyagok és eszközök felismerése és alkalmazási területük megnevezése.
- Egy kutya teljes körű kozmetikai ellátása, adminisztrációk elvégzése.

 
  Felvilágosítás, tájékoztatás:  Winkler Viktória   tel.:06-70/775-7673